Op zoek naar Zwolle

In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden leven, een trend die waarschijnlijk zal leiden tot bottlenecks in grote thema’s als gezondheid, voedsel, afval, energie én mobiliteit. Dat betekent dat iedere stad zich moet voorbereiden op een groei waar smart, ofwel slim,’ op moet worden ingespeeld. Wereldwijd zijn steden bezig om een ‘smart’ city te worden. Hierin wordt slim gebruik gemaakt van data, bestaande technologieën, 3d-omgevingen, sensoren enz. Maar wat zijn eigenlijk de uitdagingen voor een stad? Waar moet Zwolle nu op gaan inspelen? En wat willen de mensen eigenlijk in een stad als Zwolle? ‘Laat jongeren daar over nadenken’, dachten de opdrachtgevers!

De studenten die meedoen zijn MBO en HBO studenten van de opleidingen; Grafische vormgeving, Communicatie, Eventmanagement, Multimedia vormgever, Ruimtelijke vormgeving en Commerciële Economie.

Voor het eerst heeft het Nieuwe Hanze Unie-team ook versterking van twee actieve enthousiaste Zwollenaren, namelijk Ramon Westerhuis en Christiaan Huiskens.

Wat is een smart city?

In een Smart City worden nieuwe technologie en co-creatie ingezet om maatschappelijke vraagstukken op een innovatieve wijze op te lossen.

Gemeente Zwolle en Future Insight zijn dagelijks bezig met de uitdagingen waar steden mee te kampen hebben. Niet voor niets is gemeente Zwolle de slimste stad van Nederland in 2016. Met de sterke visie van gemeente Zwolle op smart cities en de ondernemende en daadkrachtige Future Insight als marktspelers komen visie en technologie samen.

Future Insight geeft overigens één baan weg aan één van de studenten.

My perfect world?!

Hogeschool Windesheim organiseert eens per 2 jaar het kennisfestival. Dit jaar kent het festival het thema ‘My perfect world?!’ waarin dialoog een belangrijk kenmerk is. De studenten zijn begin september gestart en op 10 december aanstaande tijdens het kennisfestival vindt de oplevering van dit unieke Nieuwe Hanze Unie-project op het Grote Kerkplein in Zwolle plaats.

De studenten leveren 10 december 2016 het volgende op:

  • Een event
  • Een adviesrapport
  • Een 3d-omgeving met daarin de wensen en mogelijkheden gevisualiseerd
  • Visuals
  • Prototypes en voorbeelden.

Opdrachtgevers

Peter van Capelleveen (gemeente Zwolle)
Robert Jansen (Hogeschool Windesheim)

Looptijd

September 2016 – december 2016

Coaches en adviseurs

Rick Klooster (Future Insight)
Ryan Hoekman (adviseur omgevingscommunicatie)
Gooitske Zijlstra (Projectleider en veroorzaker Gooitz)
Willemien de Bruin (Eigenaar en creatief strateeg Communicatiebureau Zecht)
Melle Koot (Cibap)