Toekomstmakers expeditieteam

Expeditie Regio Zwolle

De expeditie regio Zwolle is een maatschappelijke beweging van ‘onderop’. Vanuit vragen van de maatschappij worden thema’s opgepakt. Het doel hiervan is het initiëren en versterken van mensen en projecten die de economische en sociale kracht van de regio versterken. Per expeditie team ontdekken wat er gaande is, welke ambities er zijn en hoe we hierin als regio kunnen groeien. Geen vooropgezet plan maar een nieuwe manier van leren en samenwerken waar we samen bouwen aan een innovatief ecosysteem.

De human capital agenda zoekt aansluiting bij jongeren op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt, behoud van jong talent, leven lang leren, digital skills & jobs willen we als regio succesvol zijn. Daarbij is de vraag wat jongeren nodig hebben om in deze regio te blijven wonen, werken en leren, cruciaal. Hiervoor is een toekomstmakersevent georganiseerd waarvoor wij jongeren hebben geworven, middelen hebben geleverd en input hebben gegeven. Ook zijn er vragenlijsten ingevuld door jongeren.

Wat is het vervolg?

De uitkomsten van de antwoorden aan jongeren zijn na de dialoog gepresenteerd aan de jongeren, genodigden, ondernemers, overheid en onderwijs. De uitkomsten zijn de basis voor de hackathon die in september wordt gehouden. In de hackathon worden de vraagstukken met inhoudsdeskundigen concreter gemaakt. Na afloop van de hackathon worden de resultaten gepresenteerd en geadopteerd door expeditie teams. Deze teams gaan 9 maanden aan de slag om het vraagstuk concreet te maken.

De opdracht voor De Nieuwe Hanze Unie was het werven van jongeren, het leveren van middelen, vragenlijsten laten invullen door jongeren in de Regio Zwolle en feedback geven op het toekomstmakers event.

Wie hebben deelgenomen aan dit project?

Studenten en docenten

 • Deltion College: Opleiding Marketing & Communicatie
 • Deltion College: Vakman Ondernemer
 • Landstede: Opleiding Marketing & Communicatie
 • Landstede: Junior Accountmanager Landstede

Andere betrokkenen/opdrachtgevers:

 • Zwolse 8
 • Rabobank
 • Talentenregio Traineeprogramma
 • Launchlab
 • Provincie Overijssel- Stichting Vers Bestuur
 • WIMM traineeprogramma

Wat is er opgeleverd?

 • Input op de website en visualisaties van het toekomstmakers event
 • Poster en folder van het toekomstmakers event
 • Commitment kaart
 • Feedback expertise aanwezig, prijzen, gift op Toekomstmakers Event
 • Opzet en inhoud van films voor de werving van het Toekomstmakers event, inclusief inzet van vlogger Noah Zeeuw
 • Manieren van werving jongeren:
 • Eierprijsvragen
 • social media (ook betaald)
 • directe netwerken
 • actieve wervingssessies op scholen
 • posters verspreiden
 • communicatieafdelingen en docenten inzetten van Aeres, Windesheim, Deltion, Landstede, Cibab, VIAA, Zone college en Artez
 • inzetten van indirecte netwerken zoals creatieve sector, studenten en sport verenigingen, de jongerenraad van Zwolle en Overijssel, Trainee programma van Talentenregio, studenten die hebben gewerkt met de DNHU, SOOZ en DDoet, Wimm Traineeprogramma etc.
 • Verbinding met de verbindingsofficieren van alle gemeenten uit de Regio Zwolle.
 • Verschillende manieren om vragenlijsten te laten invullen door jongeren:
 • Deltion College klassen en kantine bezoek
 • Klassenbezoek bij Aeres Hogeschool in Dronten
 • Vragenfeestje gehouden bij MBO Terra Meppel en Deltion College

Vragenlijst verspreid via app groepen van studenten

Opdrachtgever

Projectleider

Petra van den Hengel

Marinka Schotman

Looptijd

Januari 2019 t/m juni 2019