De ader van Stadshagen

Een droom

Tijdens een buurtborrel in de Vinex-wijk Stadshagen kwam het gesprek op gang. Een groepje bewoners signaleerden een mono-cultuur in Stadshagen. Wat gaat er bij het station Stadshagen gebeuren? Hoe mooi zou het zijn als daar ondernemers komen? Maar hoe mooi zou het ook zijn als er een verbinding ontstaat met de wijk Stadshagen zodat het niet alleen opstapplaats wordt? Een zogenaamde ‘ader van stadshagen’. Van het station langs een aantal hotspots en eindigend bij het strandpaviljoen. Deze bewoners, tevens ondernemers, hebben doorgezet en kwamen in gesprek met anderen die het idee omarmden en stimuleerden hiermee door te gaan en ondernemers.

Echter het ontbreekt het aan een goed onderbouwd verhaal en een analyse. Met deze vraag kwamen ze bij De Nieuwe Hanze Unie.

Wie hebben deelgenomen aan dit project?

Studenten en docenten van:

Cibap: studenten grafische ontwerpen, ruimtelijke vormgeving en mediavormgeving. Niveau 3 en 4
Windesheim: opleiding Communicatie
Saxion: opleiding Ruimtelijke Ordeneming, Planologie en Stedenbouwkundig Ontwerpen.

Andere betrokkenen:

Wijkagenten Stadshagen
Buurtvereniging Stadshagen
Wijkboerderij Stadshagen
Ondernemersvereniging Stadshagen
Bewoners Stadshagen
Woningcorporaties
Allen waren ook aanwezig bij de opleveringen!

Wat is er opgeleverd?

 • Stappenplan inclusief advies met de volgende bijlagen:
  • Beleidsanalyse
  • Behoefteanalyse
  • Krachtenveldanalyse
  • Demografische analyse
  • Ruimtelijke analyse
  • Stedenbouwkundig schetsontwerp kleine schaal
  • Stedenbouwkundig schetsontwerp grote schaal
  • Folder
  • Opzet van een website
  • Film Bewonersdagen
  • Animatiefilm De Ader van Stadshagen
 • Overige documenten:
  • Themaschema als basis voor de visie en het stappenplan en strategie
  • Sketch up documenten
  • Concepten voor het betrekken van bewoners
 • Eindpresentatie

Daarnaast zijn de volgende activiteiten uitgevoerd/opgesteld:

 • Interviews met stakeholders
 • Communicatieadvies in de vorm van interviewtechnieken, pitch, draaiboek bewonersmiddagen, persberichten.
 • Presentaties bij de onder andere de Woonkeuken waar financiering werd toegekend voor het project.
 • Bewonersevent (2x)

Opdrachtgever

Bewoners en ondernemers uit Stadshagen

Projectleider

Petra van den Hengel

Looptijd

Februari 2018 t/m juni 2018

Meedoen?

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor dit project!