De Nieuwe Hanze Unie

De Nieuwe Hanze Unie is de plek waar de vier O’s op een ultieme manier met elkaar samenwerken. Studenten van verschillende opleidingen en niveaus – MBO en HBO –  werken samen om overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoekers te helpen.


Maar wat levert dat op?
Op deze manier kunnen studenten werken aan échte opdrachten, met échte opdrachtgevers en er wordt écht gerealiseerd. Bovendien leren zij op jonge leeftijd al werken in multidisciplinaire- en multilevel teams. Daarnaast binden wij deze jonge talenten op deze wijze meer aan regio Zwolle. De opdrachtgevers kunnen profiteren van de frisse en vaak ongeconditioneerde blik van studenten.

Dit levert collectief leren op en de regio fungeert daarbij als het podium. En de regio staat op haar beurt in de spotlight door de kracht van het samen. Zo tillen we samen de regio naar een hoger niveau, bevrijden we het potentieel dat hier aanwezig is én behouden we dat potentieel voor de regio.


Een nieuw initiatief?
Nee, het is geen nieuwe initiatief. Zie het als het cement dat bij elkaar brengt wat er al zo goed gaat, zodat we met elkaar op een hoger level komen. Een ultieme samenwerking vanuit een geheel onafhankelijke aanpak.
Per vraagstuk wordt gekeken wat de beste en meest passende aanpak is in samenwerking met de opdrachtgevers, de overheid en de Zwolse MBO- en HBO- instellingen. Er is nog geen vaste vorm en er is nog geen bestaande structuur. Met elkaar bouwen we parallel aan de vraagstukken, dus ook aan een businesscase.

Ik heb in de afgelopen dagen meer geleerd dan in het afgelopen half jaar

Deelnemende student in Rotterdam

Wie zijn wij? En waarom doen we wat we doen?
Wij zijn een beweging. Een beweging van studenten, docenten, opleidingsmanagers, directeuren van scholen, ondernemers, ambtenaren en iedereen die erin gelooft dat we door slimmer gebruik te maken van de inzet van studenten, allen beter op de toekomst zijn voorbereid. We zijn gestart in Zwolle maar inmiddels zijn ook andere steden en regio’s in Nederland geïnteresseerd in wat we hier doen. ‘Stapje voor stapje’ is ons motto.

We houden ons graag vast aan een quote van Jan Rotmans:
“Maatschappelijke stelsels als zorg, welzijn, onderwijs, energie, bouw en de financiële sector gaan op de schop en moeten worden vernieuwd. Gemeenschappelijke deler in al deze domeinen is dat de mens niet meer centraal staat, maar in dienst van de structuren. Hervorming van deze stelsels houdt in dat de mens weer centraal komt te staan en de structuren in dienst van de mens. Dat kost tijd en geduld.’’

Dit betekent een fundamentele omslag van denken, organiseren, en handelen. Hierin gaat het niet gaat om kennis is macht, maar kennis is delen: dat is de machtsfactor!
Zo dichten we met elkaar het gat tussen onderwijs en ondernemers. We verbinden ondernemers, overheden en studenten aan belangrijke vraagstukken. We helpen onderwijsinstellingen anders te kijken naar het curriculum. We zien talenten en verbinden deze aan het bedrijfsleven. We ontwikkelen inspirerende programma’s en processen. En we zetten met elkaar leerteams op zodat we blijven leren en doorontwikkelen.

Was ik nog maar student geweest en aan zoiets mee kunnen doen.

Andries van Daalen Directeur RFS Holland Holding BV

Welke vraagstukken?
Wij gaan aan de slag met vraagstukken die impact hebben in de regio. In volle samenwerking met de vier O’s. Hierbij fungeert De Nieuwe Hanze Unie als spin in ’t web en wordt een vraagstuk verdiept of verbreedt door het grote netwerk; er zijn altijd zaken aan elkaar te knopen waardoor de impact nog groter is. Een netwerk binnen de vier O’s; ondernemers, overheid, onderzoek, onderwijs én studenten.


Voor en door wie?
We zijn een ‘coalition of the willing’. We zijn ons bewust van dat het anders kan en moet. Daarbij is er sprake van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid tussen de vier O’s; tussen opdrachtgever, student, moderator, coach, onderwijs en overheid. Alleen dan kan potentieel bevrijdt worden en co-intelligentie optimaal worden benut. En daarbij fouten maken mag. Het gaat om een intrinsieke motivatie om mee te willen doen waarbij ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid, een experimentele, lerende houding, dienend leiderschap en (zelf)reflectie centraal staan.